Thông tin văn bản số: 220/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 220/QĐ-BXD
Ngày ban hành 02/03/2021
Ngày hiệu lực 02/03/2021
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Phạm Hồng Hà  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Phát triển đô thị
Trích yếu
Quyết định số 220/QĐ-BXD ngày 02/03/2021 về việc công nhận đô thị Diên Khánh đạt tiêu chí đô thị loại IV trực thuộc tỉnh Khánh Hòa của Bộ Xây dựng.
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
02/03/2021
01/03/2021
01/03/2021
26/02/2021
26/02/2021
25/02/2021
25/02/2021