Thông tin văn bản số: 203/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 203/QĐ-BXD
Ngày ban hành 25/02/2021
Ngày hiệu lực 25/02/2021
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Văn Sinh  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Quyết định số 203/QĐ-BXD ngày 25/02/2021 ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Xây dựng năm 2021.
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
25/02/2021
04/02/2021
02/02/2021
29/01/2021
20/01/2021
19/01/2021
11/01/2021