Thông tin văn bản số: 1735/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 1735/QĐ-BXD
Ngày ban hành 31/12/2020
Ngày hiệu lực 31/12/2020
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Văn Sinh  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Quyết định 1735/QĐ-BXD ngày 31/12/2020 của Bộ Xây dựng về việc Phê duyệt “Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2021”
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
31/12/2020
31/12/2020
30/12/2020
30/12/2020
30/12/2020
30/12/2020
25/12/2020