Thông tin văn bản số: 12/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 12/QĐ-BXD
Ngày ban hành 11/01/2021
Ngày hiệu lực 11/01/2021
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Lê Quang Hùng  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Chất lượng công trình XD
Trích yếu
Quyết định 12/QĐ-BXD ngày 11/01/2021 của Bộ Xây dựng về việc công nhận công trình, gói thầu xây dựng đạt Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng đợt III năm 2020
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
06/01/2021
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
30/12/2020
30/12/2020
30/12/2020