Thông tin văn bản số: 95/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 95/QĐ-BXD
Ngày ban hành 29/01/2021
Ngày hiệu lực 29/01/2021
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Văn Sinh  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Quyết định số 95/QĐ-BXD ngày 29/01/2021 về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2020
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
20/01/2021
19/01/2021
11/01/2021
06/01/2021
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020