Thông tin văn bản số: 05/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 05/QĐ-BXD
Ngày ban hành 06/01/2021
Ngày hiệu lực 06/01/2021
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Thanh Nghị  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Quyết định 05/QĐ-BXD ngày 06/01/2021 ban hành Kế hoạch của Bộ Xây dựng thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng, giai đoạn 2020-2025
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
30/12/2020
30/12/2020
30/12/2020
30/12/2020