Thông tin văn bản số: 1677/QD-BXD
Số/ Ký hiệu 1677/QD-BXD
Ngày ban hành 30/12/2020
Ngày hiệu lực 30/12/2020
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Lê Quang Hùng  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường
Trích yếu
Quyết định số 1677/QĐ-BXD ngày 30/12/2020 về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030 của Bộ Xây dựng
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
30/12/2020
30/12/2020
30/12/2020
25/12/2020
23/12/2020
23/12/2020
09/12/2020