Thông tin văn bản số: 1710/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 1710/QĐ-BXD
Ngày ban hành 30/12/2020
Ngày hiệu lực 30/12/2020
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Phạm Hồng Hà  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Phát triển đô thị
Trích yếu
Quyết định số 1710/QĐ-BXD ngày 30/12/2020 về việc công nhận Đô thị Hồ mở rộng (Đô thị Thuận Thành) tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại IV
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
30/12/2020
30/12/2020
30/12/2020
25/12/2020
23/12/2020
23/12/2020
09/12/2020