Thông tin văn bản số: 16/VBHN-BXD
Số/ Ký hiệu 16/VBHN-BXD
Ngày ban hành 31/12/2020
Ngày hiệu lực 31/12/2020
Hình thức văn bản Văn bản khác
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Văn Sinh  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Kinh tế xây dựng
Trích yếu
Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BXD ngày 31/12/2020 của Bộ Xây dựng: Thông tư Ban hành định mức xây dựng