Thông tin văn bản số: 1522/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 1522/QĐ-BXD
Ngày ban hành 01/12/2020
Ngày hiệu lực 01/12/2020
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Văn Sinh  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Quyết định số 1522/QĐ-BXD ngày 01/12/2020 về việc Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 724/QĐ-BXD ngày 02/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2020
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
24/11/2020
13/11/2020
30/10/2020
27/10/2020
21/10/2020
20/10/2020
16/10/2020