Thông tin văn bản số: 1113/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 1113/QĐ-BXD
Ngày ban hành 20/08/2020
Ngày hiệu lực 20/08/2020
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Lê Quang Hùng  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Kinh tế xây dựng
Trích yếu
Quyết định số 1113/QĐ-BXD ngày 20/08/2020 về việc điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
20/08/2020
20/08/2020
18/08/2020
31/07/2020
31/07/2020
31/07/2020
31/07/2020