Thông tin văn bản số: 1111/QĐ-BCĐĐMG
Số/ Ký hiệu 1111/QĐ-BCĐĐMG
Ngày ban hành 20/08/2020
Ngày hiệu lực 20/08/2020
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Lê Quang Hùng  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Kinh tế xây dựng
Trích yếu
Quyết định số 1111/QĐ-BCĐĐMG ngày 20/08/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Tổ chuyên gia Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
20/08/2020
20/08/2020
18/08/2020
31/07/2020
31/07/2020
31/07/2020
31/07/2020