Thông tin văn bản số: 901/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 901/QĐ-BXD
Ngày ban hành 07/07/2020
Ngày hiệu lực 07/07/2020
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Phạm Hồng Hà  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Phát triển đô thị
Trích yếu
Quyết định số 901/QĐ-BXD ngày 07/07/2020 về việc Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
29/06/2020
29/06/2020
24/06/2020
19/06/2020
19/06/2020
18/06/2020
18/06/2020