Thông tin văn bản số: 474/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 474/QĐ-BXD
Ngày ban hành 16/04/2020
Ngày hiệu lực 16/04/2020
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Văn Sinh  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Quyết định số 474/QĐ-BXD ngày 16/04/2020 về việc ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Bộ Xây dựng
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
16/04/2020
16/04/2020
16/04/2020
15/04/2020
13/04/2020
10/04/2020
10/04/2020