Thông tin văn bản số: 521/QĐ-TTg
Số/ Ký hiệu 521/QĐ-TTg
Ngày ban hành 16/04/2020
Ngày hiệu lực 16/04/2020
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Thủ tướng chính phủ  Trịnh Đình Dũng  Phó Thủ tướng 
Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc
Trích yếu
Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 16/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/25.000 (Phần Quy hoạch sử dụng đất tại dự án đầu tư xây dựng vị trí đóng quân mới và Thao trường huấn luyện cho Trung đoàn Bộ binh 692 thuộc Sư đoàn Bộ binh 301 - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội).
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
16/04/2020
16/04/2020
16/04/2020
15/04/2020
13/04/2020
10/04/2020
10/04/2020