Thông tin văn bản số: 473/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 473/QĐ-BXD
Ngày ban hành 15/04/2020
Ngày hiệu lực 15/04/2020
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Văn Sinh  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Quyết định số 473/QĐ-BXD ngày 15/04/2020 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và phòng, chống AIDS năm 2020 của Bộ Xây dựng
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
13/04/2020
10/04/2020
10/04/2020
09/04/2020
09/04/2020
07/04/2020
07/04/2020