Thông tin văn bản số: 09/VBHN-BXD
Số/ Ký hiệu 09/VBHN-BXD
Ngày ban hành 30/03/2020
Ngày hiệu lực 30/03/2020
Hình thức văn bản Văn bản khác
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Lê Quang Hùng  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Chất lượng công trình XD
Trích yếu
Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BXD ngày 30/03/2020 của Bộ Xây dựng: Thông tư hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
23/03/2020
16/03/2020
11/03/2020
09/03/2020
05/03/2020
04/03/2020
04/03/2020