Thông tin văn bản số: 06/VBHN-BXD
Số/ Ký hiệu 06/VBHN-BXD
Ngày ban hành 11/03/2020
Ngày hiệu lực 11/03/2020
Hình thức văn bản Văn bản khác
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Văn Sinh 
Lĩnh vực Nhà ở và thị trường BĐS
Trích yếu
Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BXD ngày 11/03/2020 của Bộ Xây dựng: Thông tư Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
09/03/2020
05/03/2020
04/03/2020
04/03/2020
04/03/2020
30/12/2019
17/12/2019