Thông tin văn bản số: 04/VBHN-BXD
Số/ Ký hiệu 04/VBHN-BXD
Ngày ban hành 05/03/2020
Ngày hiệu lực 05/03/2020
Hình thức văn bản Văn bản khác
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Văn Sinh  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Vật liệu xây dựng
Trích yếu
Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BXD ngày 05/03/2020 của Bộ Xây dựng: Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
04/03/2020
04/03/2020
04/03/2020
30/12/2019
17/12/2019
17/12/2019
22/11/2019