Thông tin văn bản số: 03/VBHN-BXD
Số/ Ký hiệu 03/VBHN-BXD
Ngày ban hành 04/03/2020
Ngày hiệu lực 04/03/2020
Hình thức văn bản Văn bản khác
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Văn Sinh  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Nhà ở và thị trường BĐS
Trích yếu
Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BXD ngày 04/03/2020 của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
04/03/2020
04/03/2020
30/12/2019
17/12/2019
17/12/2019
22/11/2019
22/11/2019