Thông tin văn bản số: 19/2019/TT-BXD
Số/ Ký hiệu 19/2019/TT-BXD
Ngày ban hành 31/12/2019
Ngày hiệu lực 01/07/2020
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Văn Sinh 
Lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường
Trích yếu
Thông tư 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật kỹ quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng