Thông tin văn bản số: 33/2019/QĐ-TTg
Số/ Ký hiệu 33/2019/QĐ-TTg
Ngày ban hành 14/11/2019
Ngày hiệu lực 31/12/2019
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Thủ tướng chính phủ  Nguyễn Xuân Phúc 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Quyết định số 33/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2)
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
07/11/2019
31/10/2019
28/10/2019
14/10/2019
10/10/2019
25/09/2019
11/09/2019