Thông tin văn bản số: 06/VBHN-BXD
Số/ Ký hiệu 06/VBHN-BXD
Ngày ban hành 22/11/2019
Ngày hiệu lực 22/11/2019
Hình thức văn bản Văn bản khác
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Phạm Hồng Hà 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BXD ngày 22/11/2019 của Bộ Xây dựng: Nghị định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị