Thông tin văn bản số: 05/2019/TT-BXD
Số/ Ký hiệu 05/2019/TT-BXD
Ngày ban hành 10/10/2019
Ngày hiệu lực 01/12/2019
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Văn Sinh 
Lĩnh vực Vật liệu xây dựng
Trích yếu
Thông tư số 05/2019/TT-BXD ngày 10/10/2019 sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
25/09/2019
11/09/2019
10/09/2019
06/09/2019
03/09/2019
30/08/2019
16/08/2019