Thông tin văn bản số: 04/2019/TT-BXD
Số/ Ký hiệu 04/2019/TT-BXD
Ngày ban hành 16/08/2019
Ngày hiệu lực 01/10/2019
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Lê Quang Hùng 
Lĩnh vực Chất lượng công trình XD
Trích yếu
Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/08/2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
16/08/2019
15/08/2019
14/08/2019
30/07/2019
25/07/2019
10/07/2019
01/07/2019