Thông tin văn bản số: 898/QĐ/BXD
Số/ Ký hiệu 898/QĐ/BXD
Ngày ban hành 09/09/2016
Ngày hiệu lực 09/09/2016
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Quyết định số 898/QĐ/BXD ngày 09/09/2016 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế làm việc của cơ quan Bộ Xây dựng
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
09/09/2016
01/09/2016
01/07/2016
01/07/2016
01/07/2016
01/07/2016
30/06/2016