Thông tin văn bản số: 119/2015/NĐ-CP
Số/ Ký hiệu 119/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 13/11/2015
Ngày hiệu lực 10/02/2016
Hình thức văn bản Nghị định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính phủ  Nguyễn Tấn Dũng 
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Trích yếu
Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ: Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.