Thông tin văn bản số: 59/2015/NĐ-CP
Số/ Ký hiệu 59/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 18/06/2015
Ngày hiệu lực 05/08/2015
Hình thức văn bản Nghị định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính phủ  Nguyễn Tấn Dũng 
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Trích yếu
Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ : Về quản lý dự án đầu tư xây dựng