Thông tin văn bản số: 01/2015/TT-BXD
Số/ Ký hiệu 01/2015/TT-BXD
Ngày ban hành 20/03/2015
Ngày hiệu lực 15/05/2015
Ngày hết hiệu lực 01/05/2016
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Bùi Phạm Khánh 
Lĩnh vực Kinh tế xây dựng
Trích yếu
Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
CÁC VĂN BẢN KHÁC