Thông tin văn bản số: 17/2016/TT-BXD
Số/ Ký hiệu 17/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 30/06/2016
Ngày hiệu lực 01/09/2016
Ngày hết hiệu lực 20/11/2018
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Bùi Phạm Khánh 
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Trích yếu
Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
30/06/2016
30/06/2016
30/06/2016
30/06/2016
30/06/2016
30/06/2016
30/06/2016