Thông tin văn bản số: 04/2015/TT-BXD
Số/ Ký hiệu 04/2015/TT-BXD
Ngày ban hành 03/04/2015
Ngày hiệu lực 19/05/2015
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Cao Lại Quang 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03/04/2015 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải.
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
02/04/2015
02/04/2015
25/03/2015
20/03/2015
29/12/2014
29/12/2014
10/12/2014