Thông tin văn bản số: 03/2015/TT-BXD
Số/ Ký hiệu 03/2015/TT-BXD
Ngày ban hành 02/04/2015
Ngày hiệu lực 20/05/2015
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Bùi Phạm Khánh 
Lĩnh vực Kinh tế xây dựng
Trích yếu
Thông tư số 03/2015/TT-BXD ngày 02/04/2015 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BXD ngày 17/5/2013 về Hướng dẫn một số nội dung về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thuỷ điện Lai Châu
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
02/04/2015
25/03/2015
20/03/2015
29/12/2014
29/12/2014
10/12/2014
26/11/2014