Thông tin văn bản số: 32/2015/NĐ-CP
Số/ Ký hiệu 32/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 25/03/2015
Ngày hiệu lực 10/05/2015
Hình thức văn bản Nghị định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính phủ  Nguyễn Tấn Dũng 
Lĩnh vực Kinh tế xây dựng
Trích yếu
Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ : Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
20/03/2015
29/12/2014
29/12/2014
10/12/2014
26/11/2014
26/11/2014
25/11/2014