Thông tin văn bản số: 21/2014/TT-BXD
Số/ Ký hiệu 21/2014/TT-BXD
Ngày ban hành 29/12/2014
Ngày hiệu lực 01/07/2015
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Đình Toàn 
Lĩnh vực Chất lượng công trình XD
Trích yếu
Thông tư số 21/2014/TT-BXD ngày 29/12/2014 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng.
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
29/12/2014
10/12/2014
26/11/2014
26/11/2014
25/11/2014
25/11/2014
18/11/2014