Thông tin văn bản số: 20/2014/TT-BXD
Số/ Ký hiệu 20/2014/TT-BXD
Ngày ban hành 29/12/2014
Ngày hiệu lực 01/07/2015
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Lê Quang Hùng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Thông tư số 20/2014/TT-BXD ngày 29/12/2014 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Về Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng.
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
29/12/2014
10/12/2014
26/11/2014
26/11/2014
25/11/2014
25/11/2014
18/11/2014