Thông tin văn bản số: 07/2012/TT-BXD
Số/ Ký hiệu 07/2012/TT-BXD
Ngày ban hành 26/10/2012
Ngày hiệu lực 15/12/2012
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Trần Văn Sơn 
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Trích yếu
Thông tư số 07/2012/TT-BXD ngày 26/10/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam.
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
10/10/2012
10/10/2012
24/09/2012
20/09/2012
18/09/2012
12/09/2012
06/09/2012