Thông tin văn bản số: 46/2012/NĐ-CP
Số/ Ký hiệu 46/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành 22/05/2012
Ngày hiệu lực 15/07/2012
Hình thức văn bản Nghị định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính phủ  Nguyễn Tấn Dũng 
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Trích yếu
Nghị định số 46/2012/NĐ-Cp ngày 22/05/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
15/05/2012
08/05/2012
09/03/2012
01/03/2012
16/02/2012
10/02/2012
16/01/2012