Thông tin văn bản số: 72/2012/NĐ-CP
Số/ Ký hiệu 72/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành 24/09/2012
Ngày hiệu lực 10/11/2012
Hình thức văn bản Nghị định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính phủ  Nguyễn Tấn Dũng 
Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Trích yếu
Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/09/2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật.
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
20/09/2012
18/09/2012
12/09/2012
06/09/2012
05/09/2012
04/09/2012
12/06/2012