Thông tin văn bản số: 68/2012/NĐ-CP
Số/ Ký hiệu 68/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành 12/09/2012
Ngày hiệu lực 01/11/2012
Hình thức văn bản Nghị định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính phủ  Nguyễn Tấn Dũng 
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Trích yếu
Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/09/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
06/09/2012
05/09/2012
04/09/2012
12/06/2012
28/05/2012
22/05/2012
15/05/2012