Thông tin văn bản số: 99/2012/NĐ-CP
Số/ Ký hiệu 99/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/11/2012
Ngày hiệu lực 30/12/2012
Hình thức văn bản Nghị định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính phủ  Nguyễn Tấn Dũng 
Lĩnh vực Kinh tế xây dựng
Trích yếu
Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
09/11/2012
26/10/2012
10/10/2012
10/10/2012
24/09/2012
20/09/2012
18/09/2012