Thông tin văn bản số: 50/2012/QĐ-TTg
Số/ Ký hiệu 50/2012/QĐ-TTg
Ngày ban hành 09/11/2012
Ngày hiệu lực 01/01/2013
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Thủ tướng chính phủ  Nguyễn Tấn Dũng 
Lĩnh vực Kinh tế xây dựng
Trích yếu
Quyết định số 50/2012/QĐ-TTg ngày 09/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ : Về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
26/10/2012
10/10/2012
10/10/2012
24/09/2012
20/09/2012
18/09/2012
12/09/2012