Thông tin văn bản số: 01/2012/TT-BXD
Số/ Ký hiệu 01/2012/TT-BXD
Ngày ban hành 08/05/2012
Ngày hiệu lực 26/06/2012
Ngày hết hiệu lực 15/08/2016
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Bùi Phạm Khánh 
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Trích yếu
Thông tư số 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
09/03/2012
01/03/2012
16/02/2012
10/02/2012
16/01/2012
13/01/2012
28/12/2011