Thông tin văn bản số: 26/2016/TT-BXD
Số/ Ký hiệu 26/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 26/10/2016
Ngày hiệu lực 15/12/2016
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Lê Quang Hùng 
Lĩnh vực Chất lượng công trình XD
Trích yếu
Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
09/09/2016
09/09/2016
01/09/2016
01/07/2016
01/07/2016
01/07/2016
01/07/2016