Thông tin văn bản số: 25/2016/TT-BXD
Số/ Ký hiệu 25/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 09/09/2016
Ngày hiệu lực 25/10/2016
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Bùi Phạm Khánh 
Lĩnh vực Vật liệu xây dựng
Trích yếu
Thông tư số 25/2016/TT-BXD ngày 09/09/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu.
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
09/09/2016
01/09/2016
01/07/2016
01/07/2016
01/07/2016
01/07/2016
30/06/2016