Thông tin văn bản số: 24/2016/TT-BXD
Số/ Ký hiệu 24/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 01/09/2016
Ngày hiệu lực 01/09/2016
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Lê Quang Hùng 
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Trích yếu
Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/09/2016 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng.
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
01/07/2016
01/07/2016
01/07/2016
01/07/2016
30/06/2016
30/06/2016
30/06/2016