Thông tin văn bản số: 62/2016/NĐ-CP
Số/ Ký hiệu 62/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Ngày hiệu lực 01/07/2016
Hình thức văn bản Nghị định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính phủ  Nguyễn Xuân Phúc 
Lĩnh vực Chất lượng công trình XD
Trích yếu
Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ: Quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
01/07/2016
01/07/2016
01/07/2016
30/06/2016
30/06/2016
30/06/2016
30/06/2016