Thông tin văn bản số: 22/2016/TT-BXD
Số/ Ký hiệu 22/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 01/07/2016
Ngày hiệu lực 01/07/2016
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Đỗ Đức Duy 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Thông tư số 22/2016/TT-BXD ngày 01/7/2016 của Bộ Xây dựng về việc bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
01/07/2016
01/07/2016
01/07/2016
30/06/2016
30/06/2016
30/06/2016
30/06/2016