Thông tin văn bản số: 96/2015/NĐ-CP
Số/ Ký hiệu 96/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 19/10/2015
Ngày hiệu lực 08/12/2015
Hình thức văn bản Nghị định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính phủ  Nguyễn Tấn Dũng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
10/09/2015
10/08/2015
27/07/2015
26/06/2015
25/06/2015
18/06/2015
12/05/2015