Thông tin văn bản số: 41/NQ-HĐBCQG
Số/ Ký hiệu 41/NQ-HĐBCQG
Ngày ban hành 29/01/2016
Ngày hiệu lực 29/01/2016
Hình thức văn bản Nghị quyết
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Quốc hội  Nguyễn Sinh Hùng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 29/01/2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia quy định các mẫu văn bản trong công tác bầu cử; hướng dẫn về hồ sơ ứng cử và thời hạn nộp hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
18/01/2016
16/01/2016
14/01/2016
30/12/2015
30/12/2015
29/12/2015
29/12/2015