Thông tin văn bản số: 04/2016-TT-BXD
Số/ Ký hiệu 04/2016-TT-BXD
Ngày ban hành 10/03/2016
Ngày hiệu lực 15/05/2016
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Lê Quang Hùng 
Lĩnh vực Chất lượng công trình XD
Trích yếu
Thông tư số 04/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng quy định Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.